Bán 40% cổ phần mỏ thạch anh

01 - 04 -2019 26 Lượt xem
Bán 40% cổ phần mỏ thạch anh

    Bán 40% cổ phần của một mỏ thạch anh tại tỉnh Đăk Lăk, diện tích khai trường 21 ha, trữ lượng rất lớn. Capifas hân hạnh kết nối. Cám ơn

    Danh mục cần Rót vốn, Gọi vốn, Vay, Cho vay, Bán doanh nghiệp, Mua doanh nghiệp, Giao thương & Tư vấn: link. Hướng dẫn gọi vốn đầu tư và bán doanh nghiệp: link.

    Hệ sinh thái doanh nghiệp CapiFas giúp bạn: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Kết nối cho vay, Giải pháp thị trường, Tái cấu trúc & Bán mua doanh nghiệp.

    BÌNH LUẬN

    Top