Bán nhà máy cấp nước 170 tỷ

01 - 04 -2019 16 Lượt xem
Bán nhà máy cấp nước 170 tỷ

    Bán 100% cổ phần nhà máy cấp nước tại một tỉnh Tây Nguyên, doanh thu tầm 1 tỷ đồng/tháng, giá 170 tỷ. Capifas hân hạnh kết nối. Cám ơn

    Danh mục cần Rót vốn, Gọi vốn, Vay, Cho vay, Bán doanh nghiệp, Mua doanh nghiệp, Giao thương & Tư vấn: link. Hướng dẫn gọi vốn đầu tư và bán doanh nghiệp: link.

    Hệ sinh thái doanh nghiệp CapiFas giúp bạn: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Kết nối cho vay, Giải pháp thị trường, Tái cấu trúc & Bán mua doanh nghiệp.

    BÌNH LUẬN

    Top