• DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI KHÔNG DỆT
  19/05/2018

  DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI KHÔNG DỆT

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • CHUYỂN NHƯỢNG MỎ ĐÁ VẬT LIỆU XD
  17/05/2018

  CHUYỂN NHƯỢNG MỎ ĐÁ VẬT LIỆU XD

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  Miền Trung  Bất động sản
 • ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CHẾ PHẨM SINH HỌC
  17/05/2018

  ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CHẾ PHẨM SINH HỌC

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • MỞ RỘNG CÔNG TY THUỐC THỦY SẢN
  17/05/2018

  MỞ RỘNG CÔNG TY THUỐC THỦY SẢN

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • MUA CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC / CHẤT THẢI
  17/05/2018

  MUA CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC / CHẤT THẢI

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • HỢP TÁC ĐẦU TƯ VẬT LIỆU KHÔNG NUNG
  17/05/2018

  HỢP TÁC ĐẦU TƯ VẬT LIỆU KHÔNG NUNG

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • DỰ ÁN VIÊN NÉN GỖ XUẤT KHẨU
  17/05/2018

  DỰ ÁN VIÊN NÉN GỖ XUẤT KHẨU

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi  Công nghệ
 • ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ PHÂN HỮU CƠ
  17/05/2018

  ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ PHÂN HỮU CƠ

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • ĐẦU TƯ NUÔI CÁ CHÌNH XUẤT KHẨU
  17/05/2018

  ĐẦU TƯ NUÔI CÁ CHÌNH XUẤT KHẨU

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Môi trường
Máy phun sương Hệ thống phun sương

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI