• GỌI VỐN LĨNH VỰC THỜI TRANG NGHỆ THUẬT
  19/05/2018

  GỌI VỐN LĨNH VỰC THỜI TRANG NGHỆ THUẬT

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Lĩnh vực khác
 • MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SÂN GOLF
  17/05/2018

  MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SÂN GOLF

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Bất động sản
 • CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY NỘI THẤT
  17/05/2018

  CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY NỘI THẤT

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Nghệ thuật
 • CHUYỂN NHƯỢNG TỔ HỢP KARAOKE
  17/05/2018

  CHUYỂN NHƯỢNG TỔ HỢP KARAOKE

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Cộng đồng
 • MUA / GÓP VỐN VÀO THẨM MỸ VIỆN
  17/05/2018

  MUA / GÓP VỐN VÀO THẨM MỸ VIỆN

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Lĩnh vực khác
 • DỰ ÁN KINH DOANH MỸ PHẨM GỌI VỐN
  17/05/2018

  DỰ ÁN KINH DOANH MỸ PHẨM GỌI VỐN

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Nghệ thuật
 • BÁN CÔNG TY THIẾT KẾ QUẢNG CÁO
  17/05/2018

  BÁN CÔNG TY THIẾT KẾ QUẢNG CÁO

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Nghệ thuật
 • ĐẦU TƯ MỞ RỘNG KINH DOANH NHẠC CỤ
  17/05/2018

  ĐẦU TƯ MỞ RỘNG KINH DOANH NHẠC CỤ

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Âm nhạc
 • BÁN CÔNG TY NỘI THÁT MỸ THUẬT
  17/05/2018

  BÁN CÔNG TY NỘI THÁT MỸ THUẬT

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Nghệ thuật
Máy phun sương Hệ thống phun sương

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI