• ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC Y SINH NHÂN GIỐNG
  19/05/2018

  ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC Y SINH NHÂN GIỐNG

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CHẾ PHẨM SINH HỌC
  17/05/2018

  ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CHẾ PHẨM SINH HỌC

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • MỞ RỘNG CÔNG TY THUỐC THỦY SẢN
  17/05/2018

  MỞ RỘNG CÔNG TY THUỐC THỦY SẢN

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • ĐẦU TƯ VÀO THỰC PHẨM XANH, SẠCH
  17/05/2018

  ĐẦU TƯ VÀO THỰC PHẨM XANH, SẠCH

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Nông nghiệp
 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NATTO – MISO
  17/05/2018

  DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NATTO – MISO

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Nhà hàng
 • CÔNG NGHỆ RƯỢU VANG – THẢO DƯỢC
  17/05/2018

  CÔNG NGHỆ RƯỢU VANG – THẢO DƯỢC

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • ĐẦU TƯ NUÔI TÔM CÔNG NGHỆ CAO
  17/05/2018

  ĐẦU TƯ NUÔI TÔM CÔNG NGHỆ CAO

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • DỰ ÁN VIÊN NÉN GỖ XUẤT KHẨU
  17/05/2018

  DỰ ÁN VIÊN NÉN GỖ XUẤT KHẨU

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi  Công nghệ
 • ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ PHÂN HỮU CƠ
  17/05/2018

  ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ PHÂN HỮU CƠ

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
Máy phun sương Hệ thống phun sương

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI