• ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC Y SINH NHÂN GIỐNG
  19/05/2018

  ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC Y SINH NHÂN GIỐNG

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • ĐẦU TƯ VÀO THỰC PHẨM XANH, SẠCH
  17/05/2018

  ĐẦU TƯ VÀO THỰC PHẨM XANH, SẠCH

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Nông nghiệp
 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NATTO – MISO
  17/05/2018

  DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NATTO – MISO

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Nhà hàng
 • CÔNG NGHỆ RƯỢU VANG – THẢO DƯỢC
  17/05/2018

  CÔNG NGHỆ RƯỢU VANG – THẢO DƯỢC

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • ĐẦU TƯ NUÔI TÔM CÔNG NGHỆ CAO
  17/05/2018

  ĐẦU TƯ NUÔI TÔM CÔNG NGHỆ CAO

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÀ BÔNG
  17/05/2018

  CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÀ BÔNG

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • ĐẦU TƯ NUÔI CÁ CHÌNH XUẤT KHẨU
  17/05/2018

  ĐẦU TƯ NUÔI CÁ CHÌNH XUẤT KHẨU

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Môi trường
 • ĐẦU TƯ VÀO CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
  17/05/2018

  ĐẦU TƯ VÀO CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Công nghệ
 • MUA LẠI CHUỖI ẨM THỰC SƠ KHAI
  17/05/2018

  MUA LẠI CHUỖI ẨM THỰC SƠ KHAI

    Sàn gọi vốn nhanh CapiFas giúp quý vị: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, quý vị…
  TP HCM  Dự án mới nhất
Máy phun sương Hệ thống phun sương

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI