CapiFas tặng mỗi doanh nghiệp 60 phút đàm đạo về chủ đề gọi vốn để khởi nghiệp hay mở rộng hoạt động kinh doanh. Bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ trước để bố trí thời gian. Sau đây là hai cách CapiFas giúp Bạn gọi vốn.

 

CÁCH 1: GỌI VỐN QUA KÊNH ONLINE

Bước 1: Bạn gởi thông tin cần gọi vốn đến contact@goivonnhanh.com

Bước 2: Sàn gọi vốn nhanh CapiFas sẽ liên hệ Bạn để trao đổi thêm nếu cần.

Bước 3: Bạn chuyển phí đăng tin trên Sàn gọi vốn nhanh CapiFas 1.000.000 đồng / 3 tháng.

Bước 4: Nhà đầu tư quan tâm sẽ liên hệ và trực tiếp giao dịch với Bạn.

.

.

CÁCH 2: GỌI VỐN QUA KÊNH OFFLINE

Bước 1: Bạn lập hồ sơ gọi vốn đầu tư và gửi đến contact@goivonnhanh.com

Bước 2: Ký hợp đồng với Sàn gọi vốn nhanh CapiFas để tìm kiếm, sàng lọc, kết nối với các nhà đầu tư tiềm năng.

Bước 3: Thanh toán phí sau khi gọi vốn thành công, mức phí từ 2-6% trên số vốn gọi được.

.

.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI