CapiFas tặng mỗi doanh nghiệp 60 phút đàm đạo về chủ đề gọi vốn để khởi nghiệp hay mở rộng hoạt động kinh doanh. Bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ trước để bố trí thời gian.

 

Kinh nghiệm Gọi vốn để khởi nghiệp và mở rộng kinh doanh link

 

Bước 1: Bạn lập hồ sơ gọi vốn và gửi đến contact@goivonnhanh.com

Bước 2: Ký hợp đồng với Sàn gọi vốn nhanh CapiFas để tìm kiếm, sàng lọc, kết nối với các nhà đầu tư tiềm năng.

Bước 3: Thanh toán phí sau khi gọi vốn thành công, mức phí từ 2-6% trên số vốn gọi được..

Máy phun sương Hệ thống phun sương

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI