Khởi nghiệp trong lòng doanh nghiệp mẹ

01 - 04 -2019 25 Lượt xem
Khởi nghiệp trong lòng doanh nghiệp mẹ

    Chương trình khởi nghiệp trong lòng doanh nghiệp mẹ. Khi thích hợp sẽ tách thành pháp nhân độc lập. Người khởi nghiệp không cần đóng góp các nguồn lực vật chất. Chỉ cần có mô hình và kế hoạch kinh doanh đủ tốt để chúng tôi giới thiệu, tiến cử đến các doanh nhân, doanh chủ. Capifas hân hạnh kết nối. Cám ơn

    Danh mục cần Rót vốn, Gọi vốn, Vay, Cho vay, Bán doanh nghiệp, Mua doanh nghiệp, Giao thương & Tư vấn: link. Hướng dẫn gọi vốn đầu tư và bán doanh nghiệp: link.

    Hệ sinh thái doanh nghiệp CapiFas giúp bạn: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Kết nối cho vay, Giải pháp thị trường, Tái cấu trúc & Bán mua doanh nghiệp.

    BÌNH LUẬN

    Top