CapiFas tặng mỗi doanh nghiệp 60 phút đàm đạo về bán doanh nghiệp. Bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ trước để bố trí thời gian.

 

Kinh nghiệm Gọi vốn để khởi nghiệp và mở rộng kinh doanh link

 

TƯ VẤN SANG NHƯỢNG DOANH NGHIỆP

Bước 1: Bạn mô tả doanh nghiệp cần bán gửi đến contact@goivonnhanh.com hoặc gặp gỡ trao đổi trực tiếp.

Bước 2: Ký hợp đồng với CapiFas để tìm kiếm người mua doanh nghiệp. Mức phí từ 1 đến 20% giá trị giao dịch.

Bước 3: Thanh toán phí cho CapiFas khi giao dịch thành công.

.

.

Giá trị của một doanh nghiệp phụ thuộc vào năng lực và nguồn lực của chủ sở hữu và/hoặc ban điều hành. Vì vậy, trước khi giải thể doanh nghiệp hãy tính đến phương án sang nhượng cho người phù hợp hơn.

Máy phun sương Hệ thống phun sương

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI