CapiFas cung cấp các dịch vụ: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Cấp cứu khởi nghiệp, Tái cấu trúc, Sang nhượng doanh nghiệp.

.

.

CapiFas hội tụ các thành tố: (Vườn ươm doanh nghiệp) + (Sàn gọi vốn đầu tư) + (Bệnh viện doanh nghiệp) + (Sàn mua bán doanh nghiệp).

.

.

Cùng thể loại

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI