CapiFas cung cấp các dịch vụ: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Cấp cứu khởi nghiệp, Tái cấu trúc, Sang nhượng doanh nghiệp.

Kinh nghiệm Gọi vốn để Khởi nghiệp và Mở rộng kinh doanh link

.

.

CapiFas hội tụ các thành tố: (Vườn ươm doanh nghiệp) + (Sàn gọi vốn đầu tư) + (Bệnh viện doanh nghiệp) + (Sàn mua bán doanh nghiệp).

.

.

Cùng thể loại
Máy phun sương Hệ thống phun sương

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI