CapiFas được phát triển dựa trên một phương thức “Sáng tạo đổi mới doanh nghiệp gia tăng Năng suất – Hiệu quả – Khách hàng – Lợi nhuận” (link). Nội dung được trình bày trên trang sangtaodoimoi.blogspot.com với hơn 3,6 triệu lượt truy cập.

.

.

Sáng tạo đổi mới là nền tảng để phát triển doanh nghiệp.

Cùng thể loại
Máy phun sương Hệ thống phun sương

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI