CapiFas tặng mỗi doanh nghiệp 60 phút đàm đạo về tái cấu trúc doanh nghiệp. Bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ trước để bố trí thời gian.

Tương tự sinh vật, doanh nghiệp cũng có lúc ốm đau, thậm chí hấp hối. Tái cấu trúc doanh nghiệp chính là chẩn bệnh và chữa bệnh để doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn. 

 

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Bước 1: Bạn mô tả yêu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp gửi đến contact@goivonnhanh.com hoặc gặp gỡ trao đổi trực tiếp.

Bước 2: Ký hợp đồng với CapiFas tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp. Chi phí thỏa thuận.

Bước 3: Thực hiện quá trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.

.

.

Kết quả khảo sát 6 hình thức khởi nghiệp: link

Kết quả khảo sát bệnh trạng doanh nghiệp: link

Khảo sát thành bại ở lần khởi nghiệp thứ hai: link

Bộ sơ đồ và câu hỏi chẩn bệnh doanh nghiệp: link

Bí quyết tăng cơ may thành công doanh nghiệp: link

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI