Tìm nhân sự marketing/sales manager

01 - 04 -2019 30 Lượt xem
Tìm nhân sự marketing/sales manager

    Một số doanh nghiệp ở Tp.HCM cần tái cấu trúc để vượt qua khó khăn / tăng tốc phát triển cần tìm nhân sự Marketing Manager, Sales Manager, thực chiến cao, thù lao hậu hĩnh, toàn hoặc bán thời gian. Capifas hân hạnh kết nối. Cám ơn

    Danh mục cần Rót vốn, Gọi vốn, Vay, Cho vay, Bán doanh nghiệp, Mua doanh nghiệp, Giao thương & Tư vấn: link. Hướng dẫn gọi vốn đầu tư và bán doanh nghiệp: link.

    Hệ sinh thái doanh nghiệp CapiFas giúp bạn: Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Kết nối cho vay, Giải pháp thị trường, Tái cấu trúc & Bán mua doanh nghiệp.

    BÌNH LUẬN

    Top